Сподели във Facebook


cover Заглавие: ЛЕГЕНДАТА - АРТУРОВОТО ТАРО
КНИГА И 78 КАРТИ ТАРО
Автор: Ана-Мари Фъргюсън
ISBN:954-626-131-9
Формат:13 x 20 см
Страници:298
Цена:Изчерпана 
 

Както картите Таро, така и легендата за Крал Артур представляват една великолепна база за психическо и духовно усъвършенстване. И двете предават значенията си с помощта на символи и определе­ни прототипни образи, с което ни помагат да се докоснем до по- висше знание за силите, които оказват влияние върху живота ни. "Легендата - Артуровото Таро" е едно омагьосващо царство за все­ки, който желае да открие тайните на своето съществуване, като се впусне в едно пътешествие в митологичния свят.

Резултатът от комбинирането на традиционните символи на карти­те Таро с езическата и християнската символика от легендите за Крал Артур е създаването на една богата и вдъхновяваща система за гадаене:

  • Обединени са елементите от четирите различни цикъла от леген­дите за Крал Артур - Келтските легенди, ранните летописи, сред­новековните романси и походите за Свещения Граал.
  • Свързани са образите на традиционното Таро със съответства­щите им от легендата за Крал Артур.
  • Книгата пояснява каква е символиката на всеки един от архетипните образи в легендата за Крал Артур, както и символиката на събитията и разказите, свързани с дадена карта.
  • Разкрива различните значения на картите и тяхната връзка с легендите за Крал Артур.
  • Към традиционния символизъм на картите се предава и нов спо­ред езическите и християнските вярвания, според кръстонос­ните походи, което дообогатява различните смислови нива на картите.

 


Добави в Svejo