ЛЕГЕНДАТА - АРТУРОВОТО ТАРО - ARATRON

за всички налични
книги и карти
.

за всички налични
книги и карти.

30 % празнична отстъпка при поръчка директно от нас
Отиване към съдържанието
СЕРИИ КНИГИ
Заглавие:
ЛЕГЕНДАТА -
АРТУРОВОТО ТАРО
КНИГА И 78 КАРТИ ТАРО
Автор:
ISBN:
954-626-131-9
Формат:
13 x 20 см
Страници:
298
Цена:
Изчерпана!
Серия:
ПОРЪЧАЙ ОТ:
Както картите Таро, така и легендата за Крал Артур представляват една великолепна база за психическо и духовно усъвършенстване. И двете предават значенията си с помощта на символи и определе­ни прототипни образи, с което ни помагат да се докоснем до по- висше знание за силите, които оказват влияние върху живота ни. "Легендата - Артуровото Таро" е едно омагьосващо царство за все­ки, който желае да открие тайните на своето съществуване, като се впусне в едно пътешествие в митологичния свят.

Резултатът от комбинирането на традиционните символи на карти­те Таро с езическата и християнската символика от легендите за Крал Артур е създаването на една богата и вдъхновяваща система за гадаене:
Обединени са елементите от четирите различни цикъла от леген­дите за Крал Артур - Келтските легенди, ранните летописи, сред­новековните романси и похо-дите за Свещения Граал.
Свързани са образите на традиционното Таро със съответства­щите им от леген-дата за Крал Артур.
Книгата пояснява каква е символиката на всеки един от архетипните образи в легендата за Крал Артур, както и символиката на събитията и разказите, свър-зани с дадена карта.
Разкрива различните значения на картите и тяхната връзка с легендите за Крал Артур.
Към традиционния символизъм на картите се предава и нов спо­ред езическите и християнските вярвания, според кръстонос­ните походи, което дообогатява раз-личните смислови нива на картите.
КНИГИТЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО АРАТРОН МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В:
София
книжарница Елрид ул. "Солунска" №3
книжарница Нова Епоха, ул. "6-ти Септември" №28
книжарница на НАТФИЗ, ул. "Стефан Караджа" №20
книжарница Микена, ул. "Граф Игнатиев" №16
Книжарници Хеликон
Книжарници Хермес
Книжарници Orange
В ЦЯЛАТА СТРАНА ОТ:
ОТ ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦИ:
Книжарници Сиела
Книжарници Booktrading
ИЗДАТЕЛСТВО
КНИГИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ
Назад към съдържанието