МАТРИЦАТА НА КАРМАТА - ARATRON

за всички налични
книги и карти
.

за всички налични
книги и карти.

30 % празнична отстъпка при поръчка директно от нас
Отиване към съдържанието
СЕРИИ КНИГИ
Заглавие:
МАТРИЦАТА НА КАРМАТА
Автор:
ISBN:
978-954-626-301-8
Формат:
13 x 20 см
Страници:
317
Цена:
20 лв.
Серия:
ПОРЪЧАЙ ОТ:
КАРМИЧНИ АКЦЕНТИ В ДАТАТА НА РАЖДАНЕ
МОДЕЛИ И ШАБЛОНИ
2012 Г. - ПРАГ НА ВРЕМЕТО
КАКВО НОСИТЕ ОТ МИНАЛОТО
ТЕХНИКИ ЗА ДУХОВНО СЕБЕПОЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ
Когато се раждаме тук и сега, всеки тръгва на своето лично пътуване, по време на което трупа опитности и изгражда съдбата си. Душата ни предварително е избрала къде и кога да се роди, за да използва максимално времето във физическо тяло. Тя идва на Земята с най-подходящата матрица на кармата, за да трансформира опреде-лени модели или да разчупи шаблоните. Според различните духовни спора-зумения, които тя е направила, тази информация е архивирана. Душата е свободна да бъде себе си, да прави избори, да осъзнава цената им и силата на законите.
Датата и годината на раждането на всеки от нас са ключове или кодове към матрицата на кармата. Те дешифрират част от архивираната информация, за да улеснят разви-тието на душата и да й припомнят нейните най-важни цели в този живот. Това са нашите пътеводители и знаци по Пътя към себе си. В тази книга ще намерите раз-лични техники, практики и утвърждения за корекция на кармата и за лечение на душа-та и тялото, както и информация за трансформациите, през които преминава Земята и човечеството на прага на времето – 2012 г.
КНИГИТЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО АРАТРОН МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В:
София
книжарница Елрид ул. "Солунска" №3
книжарница Нова Епоха, ул. "6-ти Септември" №28
книжарница на НАТФИЗ, ул. "Стефан Караджа" №20
книжарница Микена, ул. "Граф Игнатиев" №16
Книжарници Хеликон
Книжарници Хермес
Книжарници Orange
В ЦЯЛАТА СТРАНА ОТ:
ОТ ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦИ:
Книжарници Сиела
Книжарници Booktrading
ИЗДАТЕЛСТВО
КНИГИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ
Назад към съдържанието