АЙДЗИЦЮАН - ARATRON

за всички налични
книги и карти
.

за всички налични
книги и карти.

20 % отстъпка при поръчка директно от нас
Отиване към съдържанието
СЕРИИ КНИГИ
Заглавие:
ТАЙДЗИЦЮАН
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Автор:
ISBN:
978-954-626-476-3
Формат:
17 х 24 см
Страници:
183
Цена:
15 лв.
Серия:
ПОРЪЧАЙ ОТ:
Тайдзицюан е система от физически и психически упражнения, възникнала в Древен Китай като бойно изкуство, в съчетание с методи за поддържане на здравето и меди-тативни практики. В днешно време тайдзицюан се практикува предимно за здраве, самопознание и духовно развитие, а в по-малка степен като бойно изкуство. Тайдзиз-цюан помага за развиване на умения за релаксация, концентрация, координация и баланс.
В много страни са извършени изследвания, които доказват профилактичния и тера-певтичен ефект на адаптирани варианти на тайдзицюан при широк спектър от забо-лявания, като проблеми с дихателната система, метаболизма, мускулно-скелетни на-рушения (артрит, ревматизъм и други), неврологични и съречно-съдови заболявания, неутрализиране на проблеми, породени от стрес и тревожност. Главната цел на прак-тикуването на тайдзицюан е развитието на личността към постигане на все по-пълна хармония както във вътрешния свят на индивида, така и между него и заобикалящата го природна и социална среда. Като адаптивна и функционална система, тайдзицюан може да помогне на тези, които следват с искрен стремеж неустоимия повик на човешкия дух към съвършенство.

Д-р Константин Теодосиев е преподавател по педагогика в СУ „Св. Климент Охри-дски“. Занимава се с изследване на езотерични системи за духовно самоусъвър-шенстване от 1984 г. Автор е на първата книга за тайдзицюан (тай чи чуан) на бъл-гарски език, „Въведение в тай чи чуан“, и студия в годишника на СУ „Св. Кл. Охридски“ от 2004 г. „Приложение на методите на тайдзицюан за справяне със стреса в учител-ската професия“. Защитил е дисертация на тема „Тайдзицюан като система за само-усъвършенстване на личността“. Преподава тайдзицюан от 1991 г.
КНИГИТЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО АРАТРОН МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В:
София
книжарница Елрид ул. "Солунска" №3
книжарница Нова Епоха, ул. "6-ти Септември" №28
книжарница на НАТФИЗ, ул. "Стефан Караджа" №20
книжарница Микена, ул. "Граф Игнатиев" №16
Книжарници Хеликон
Книжарници Хермес
Книжарници Orange
В ЦЯЛАТА СТРАНА ОТ:
ОТ ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦИ:
Книжарници Сиела
Книжарници Booktrading
ИЗДАТЕЛСТВО
КНИГИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ
Назад към съдържанието